لیست قیمت وال واشر نما

برای دریافت لیست قیمت وال واشر نما در لاله زار کاتالوگ وال واشر نما لاله زار24?

جهت دریافت لیست قیمت وال واشر نما در لاله زار کاتالوگ وال واشر نما لاله زار24 با شماره های 021-36483182 021-36483182 تماس بگیرید .

لیست قیمت وال واشر نما در لاله زار کاتالوگ وال واشر نما لاله زار24 شامل چه محصولاتی است؟

پروژکتور و وال واشر پروژکتور چیست؟ انواع پروژکتور ها شیله داتیس فاین الکتریک آنی نور گستر


تعمیر پروژکتور و والواشر

تعمیر پروژکتور و والواشر

تماس بگیرید

بازتولید و ساخت سفارشی پروژکتور و والواشر

بازتولید و ساخت سفارشی پروژکتور و والواشر

تماس بگیرید

وال واشر ال ای دی 9 وات استار الکتریک ST-WWL09

وال واشر ال ای دی 9 وات استار الکتریک ST-WWL09

تماس بگیرید

وال واشر 36 وات دو ردیف با لنز 120 درجه و پرتاب نور 6 تا 10 متر بدنه 100 سانتی

وال واشر 36 وات دو ردیف با لنز 120 درجه و پرتاب نور 6 تا 10 متر بدنه 100 سانتی

تماس بگیرید

وال واشر 9 وات RGB سپهر صنعت آداک با دو ولتاژ 12 و 220 ولت

وال واشر 9 وات RGB سپهر صنعت آداک با دو ولتاژ 12 و 220 ولت

تماس بگیرید

وال واشر 36 وات سپهر صنعت آداک ابعاد 100 سانت

وال واشر 36 وات سپهر صنعت آداک ابعاد 100 سانت

تماس بگیرید

چراغ وال واشر روکار 6 وات سایان الکتریک الکترا 20 سانت

چراغ وال واشر روکار 6 وات سایان الکتریک الکترا 20 سانت

تماس بگیرید

وال واشر 18 وات دو ردیف با لنز 30 درجه و پرتاب نور 6 تا 10 متر

وال واشر 18 وات دو ردیف با لنز 30 درجه و پرتاب نور 6 تا 10 متر

تماس بگیرید

وال واشر 6 وات 25 سانتی متری LED مولتی کالر صبا ترانس

وال واشر 6 وات 25 سانتی متری LED مولتی کالر صبا ترانس

تماس بگیرید

وال واشر 9 وات LED دانی نور

وال واشر 9 وات LED دانی نور

تماس بگیرید

وال واشر 2 وات 10 سانتی متری LED صبا ترانس

وال واشر 2 وات 10 سانتی متری LED صبا ترانس

تماس بگیرید

وال واشر 6 وات تک ردیف با لنز 5 درجه و پرتاب نور 5 متر

وال واشر 6 وات تک ردیف با لنز 5 درجه و پرتاب نور 5 متر

تماس بگیرید

وال واشر 18 وات 75 سانتی متری LED صبا ترانس

وال واشر 18 وات 75 سانتی متری LED صبا ترانس

تماس بگیرید

وال واشر 4 وات با لنز 30 درجه و پرتاب نور 2 تا 4 متر در رنگ های متنوع

وال واشر 4 وات با لنز 30 درجه و پرتاب نور 2 تا 4 متر در رنگ های متنوع

تماس بگیرید

وال واشر 4 وات با لنز 15 درجه و پرتاب نور 4 متر در رنگ نورهای متنوع

وال واشر 4 وات با لنز 15 درجه و پرتاب نور 4 متر در رنگ نورهای متنوع

تماس بگیرید

وال واشر 3 وات با لنز 30 درجه و پرتاب نور 2 تا 3 متر در رنگ های متنوع

وال واشر 3 وات با لنز 30 درجه و پرتاب نور 2 تا 3 متر در رنگ های متنوع

تماس بگیرید

وال واشر 3 وات با لنز 15 درجه و پرتاب نور 3 متر در رنگ های متنوع

وال واشر 3 وات با لنز 15 درجه و پرتاب نور 3 متر در رنگ های متنوع

تماس بگیرید

وال واشر ال ای دی رشد گیاه 100 سانتی متری صبالایت

وال واشر ال ای دی رشد گیاه 100 سانتی متری صبالایت

تماس بگیرید

وال واشر 48 وات دو ردیف با لنز 120 درجه و پرتاب نور 10 تا 15 متر

وال واشر 48 وات دو ردیف با لنز 120 درجه و پرتاب نور 10 تا 15 متر

تماس بگیرید

وال واشر نما ضد آب 36 وات مولتی کالر ال فارو ELFARO 36RWM

وال واشر نما ضد آب 36 وات مولتی کالر ال فارو ELFARO 36RWM

تماس بگیرید

وال واشر نما ضد آب 9 وات مولتی کالر ال فارو ELFARO 9RWM

وال واشر نما ضد آب 9 وات مولتی کالر ال فارو ELFARO 9RWM

تماس بگیرید

وال واشر نما ضد آب 36 وات تک رنگ ال فارو ELFARO 36RW

وال واشر نما ضد آب 36 وات تک رنگ ال فارو ELFARO 36RW

تماس بگیرید

وال واشر 48 وات دو ردیف با لنز 45 درجه و پرتاب نور 15 تا 20 متر

وال واشر 48 وات دو ردیف با لنز 45 درجه و پرتاب نور 15 تا 20 متر

تماس بگیرید

وال واشر نما ضد آب 18 وات تک رنگ ال فارو ELFARO 18RW

وال واشر نما ضد آب 18 وات تک رنگ ال فارو ELFARO 18RW

تماس بگیرید

وال واشر 48 وات دو ردیف با لنز 15 درجه و پرتاب نور 15 تا 20 نور

وال واشر 48 وات دو ردیف با لنز 15 درجه و پرتاب نور 15 تا 20 نور

تماس بگیرید

وال واشر 36 وات دو ردیف با لنز 30 درجه و پرتاب نور 10 تا 15 متر بدنه 100 سانتی

وال واشر 36 وات دو ردیف با لنز 30 درجه و پرتاب نور 10 تا 15 متر بدنه 100 سانتی

تماس بگیرید

وال واشر 6 وات دو ردیف با لنز 30 درجه و پرتاب نور 3 تا 6 متر

وال واشر 6 وات دو ردیف با لنز 30 درجه و پرتاب نور 3 تا 6 متر

تماس بگیرید

وال واشر 36 وات دو ردیف با لنز 15 درجه و پرتاب نور 12 تا 15 متر بدنه 100 سانتی

وال واشر 36 وات دو ردیف با لنز 15 درجه و پرتاب نور 12 تا 15 متر بدنه 100 سانتی

تماس بگیرید

والواشر ال ای دی یک لاین 12 وات صبالایت

والواشر ال ای دی یک لاین 12 وات صبالایت

تماس بگیرید

وال واشر 12 وات دو ردیف با لنز 30 درجه و پرتاب نور 5 تا 8 متر

وال واشر 12 وات دو ردیف با لنز 30 درجه و پرتاب نور 5 تا 8 متر

تماس بگیرید

وال واشر 12 وات دو ردیف با لنز 15 درجه و پرتاب نور 5 تا 8 متر

وال واشر 12 وات دو ردیف با لنز 15 درجه و پرتاب نور 5 تا 8 متر

تماس بگیرید

وال واشر 18 وات تک ردیف با لنز 15 درجه و پرتاب نور 8 تا 10 متر با بدنه 100 سانتی

وال واشر 18 وات تک ردیف با لنز 15 درجه و پرتاب نور 8 تا 10 متر با بدنه 100 سانتی

تماس بگیرید

وال واشر 18 وات تک ردیف با لنز 5 درجه و پرتاب نور 10 متر در رنگ های متنوع بدنه 100 سانتی

وال واشر 18 وات تک ردیف با لنز 5 درجه و پرتاب نور 10 متر در رنگ های متنوع بدنه 100 سانتی

تماس بگیرید

وال واشر ال ای دی 21 وات 50 سانتی متری صبا ترانس

وال واشر ال ای دی 21 وات 50 سانتی متری صبا ترانس

تماس بگیرید

وال واشر 24 وات دو ردیف با لنز 15 درجه و پرتاب نور 10 تا 12 متر

وال واشر 24 وات دو ردیف با لنز 15 درجه و پرتاب نور 10 تا 12 متر

تماس بگیرید

وال واشر 10 وات RGB سپهر صنعت آداک با دو ولتاژ 12 و 220 ولت

وال واشر 10 وات RGB سپهر صنعت آداک با دو ولتاژ 12 و 220 ولت

تماس بگیرید


عامل فروش ستاره شمال
021-36483182 021-36483182
عامل فروش شعاع الکتریک
021-36059872 021-36059872
عامل فروش فایل الکتریک
021-36483182 021-36483182
عامل فروش پارس شعاع
021-36059872 021-36059872
عامل فروش گلنور
021-36483182 021-36483182
عامل فروش داتیس
021-36483182 021-36483182
عامل فروش شعاع پارس
021-36059872 021-36059872
عامل فروش مازی نور
021-36483196 021-36483196
عامل فروش نمانور آسیا
021-33991785 021-33991785
عامل فروش افراتاب
021-36483182 021-36483182
عامل فروش 4M فورام
021-36483182 021-36483182
عامل فروش اکووات
021-36483196 021-36483196
عامل فروش سیماران
021-36483182 021-36483182
عامل فروش سان لوکس
021-36483182 021-36483182
عامل فروش رسام
021-36483182 021-36483182
عامل فروش یوتاب
021-36483196 021-36483196
عامل فروش خیام الکتریک
021-36483182 021-36483182
عامل فروش اشنایدر
021-36483182 021-36483182
عامل فروش ایران الکتریک
021-36483182 021-36483182
عامل فروش شایلین
021-36483196 021-36483196
عامل فروش افشار نژاد خراسان
021-33956272 021-33956272
عامل فروش دماوند کابل
021-33956272 021-33956272
عامل فروش سیلیکون کابل یاقوت
021-33956272 021-33956272
عامل فروش نگزنس Nexans
021-33956272 021-33956272
عامل فروش سیمیا
021-33956272 021-33956272
عامل فروش زیمنس
021-33956272 021-33956272
عامل فروش بلدن
021-33956272 021-33956272
عامل فروش سیمکو
021-33956272 021-33956272
عامل فروش کرمان و کاویان
021-33956272 021-33956272
عامل فروش رسانا کابل
021-33956272 021-33956272
عامل فروش کمان کابل
021-33956272 021-33956272
فروش چراغ دیواری
021-36059872 021-36059872
فروش لامپ ال ای دی هالوژنی کم مصرف
021-36483182 021-36483182
فروش پروژکتور و وال واشر
021-36483182 021-36483182
فروش ریسه ال ای دی
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ اداری و تجاری
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ خطی آویز منحنی و کم عمق
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ استخری و آبنما
021-36483182 021-36483182
فروش نورپردازی نما و ساختمان
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ حیاطی و پارکی
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ سقفی
021-36059872 021-36059872
فروش چراغ مگنتی
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ تونلی
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ سنسوردار
021-36059872 021-36059872
فروش چراغ صنعتی و کارگاهی
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ خیابانی
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ چشمی و پارکتی
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ بالا آینه
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ فروشگاهی و ویترینی
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ دفنی و پارکتی
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ بیمارستانی
021-36059872 021-36059872
فروش چراغ ریلی
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ اضطراری
021-36059872 021-36059872
فروش چراغ زیرپله و کنارپله
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ ضدنم و غبار
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ زیرکابینتی و رگال
021-36483182 021-36483182
فروش انواع سنسور
021-36059872 021-36059872
فروش قاب هالوژن
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ دکوراتیو
021-36059872 021-36059872
فروش کلید و پریز
021-36483182 021-36483182
فروش سیم و کابل
021-33956272 021-33956272
فروش جعبه مینیاتوری
021-36483182 021-36483182
فروش چراغ پنلی
021-36483182 021-36483182
فروش هالوژن گچی - فریم گچی لونا و سیمگل
021-36483182 021-36483182
تعمیرات چراغ های ال ای دی
021-36483182 021-36483182
بازتولید و ساخت سفارشی انواع چراغ
09904748449 09904748449